DevOps

DevOps – zmena organizačnej kultúry, ktorá upevní komunikáciu, spoluprácu, integráciu a automatizáciu za cieľom zlepšiť spoluprácu medzi profesionálmi z oblasti SW vývoja a IT prevádzky. Zlepšené workflows sa odrazia v lepšej schopnosti rýchlejšieho dizajnu, vývoja, nasadenia a prevádzky služieb a SW.


Pavol Holbik„DevOps sa neustále dynamicky rozvíja otvorenou komunitou. Preto sme naše kurzy postavili na spolupráci s uznávanou certifikačnou autoritou EXIN a zároveň ho kontinuálne rozširujeme o nové poznatky získané pri práci v DevOps prostrediach našich klientov.“
Pavol Holbík, Head of Training Services, OMNICOM

DevOps

Kurzy DevOps sú akreditované holandským inštitútom EXIN a realizuje ich akreditovaný poskytovatel školení (ATO) spoločnosť OMNICOM.