ITIL4

ITIL® je súbor odporúťaní najlepšej praxe pre riadenie služieb (service management). V rámci nasledovných webinárov Vám predstavujeme jednotlivé kurzy ITIL4.

ITIL4

Ponúkané školenia ITIL® sú akreditované inštitútom PeopleCert a poskytuje ich akreditovaný poskytovateľ školení (ATO) spoločnosť OMNICOM s.r.o.