Webinar – ITIL4 Specialist Plan, Implement and Control

Prihláste sa a získajte informácie o najnovšom kurze zo skupiny ITIL®4 Specialist!

Cena

0 €  + DPH

bezplatné

Dĺžka

40 minút

10:00 - 10:40 hod.

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny webinárov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
28. februára 2024
ONLINE
Zdarma
Dátum a miesto 28. februára 2024
ONLINE
Cena bez DPH Zdarma
Voľné miesta Nie

Prednášajúci: Pavol Holbík, Head of Training Services, OMNICOM

Nový kurz ITIL4 Specialist – Plan, Implement and Control, ktorý je súčasťou kvalifikačnej úrovne ITIL Practice Manager, objasňuje ciele, aktivity, princípy ale aj  výzvy piatich ITIL praktík:

  • Asset Management
  • Change Enablement
  • Deployment Management
  • Release Management
  • ServiceConfiguration Management

Kurz ITIL Plan, Implement and Control prináša praktické znalosti a zručnosti na efektívne riadenie, podporu a optimalizáciu IT služieb. Implementáciou princípov a osvedčených postupov získaných na tomto kurze môžu organizácie zlepšiť riadenie a nasadzovanie produktov, praktík a procesom do jednotlivých prostredí, zlepšiť riadenie zmien a releasov, vylepšiť kontrolu majektu a aktív a dosiahnuť lepšie poskytovanie informácií pre tímy zabezpečujúce IT služby.

Na webinári si predstavíme obsah tohto kurzu, ako aj jeho prínosy.