Webinar – ITIL4 Monitor, Support & Fulfil

Pozývame Vás na náš ďalší bezplatný webinár. Tento krát sme si pripravili tému: ITIL4 Monitor, Support & Fulfil

Cena

bezplatné  

bezplatné

Dĺžka

30 minút

10:00 - 10:30 hod.

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny webinárov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
22. júna 2023
ONLINE
Dátum a miesto 22. júna 2023
ONLINE
Cena bez DPH
Voľné miesta Nie

Prednášajúci: Pavol Holbík, Head of Training Services, OMNICOM

Nový kurz ITIL Monitor, Support a Fulfill, ktorý je súčasťou kvalifikačnej úrovne ITIL Practice Manager, objasňuje ciele, aktivity, princípy ale aj  výzvy piatich ITIL praktík:

  • Incident Management
  • Service Desk
  • Service Request Management
  • Monitoring and Event Management
  • Problem Management

Kurz ITIL4 Monitor, Support a Fulfill poskytuje praktické znalosti a zručnosti na efektívne riadenie, podporu a optimalizáciu IT služieb. Implementáciou princípov a osvedčených postupov získaných v tomto školení môžu organizácie zvýšiť prevádzkovú efektivitu, zlepšiť riadenie incidentov a problémov, posilniť vzťahy so zákazníkmi a dosiahnuť vyššiu úroveň kvality služieb a spokojnosti zákazníkov.

Na webinári si predstavíme obsah tohto kurzu, ako aj jeho prínosy.