Agile Scrum

Agile Scrum

Agile – či už v oblasti softvérového vývoja, projektového manažmentu alebo spôsobu riadenia, dáva tímom, ktoré sa sami riadia, schopnosť rýchlo realizovať požadované zmeny.

Scrum je najpopulárnejšou a najrozšírenejšou Agilnou metodikou a prináša benefity na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti vďaka jasne definovaným rolám, interakcii a flexibilite. Flexibilný prístup k riadeniu zmien vedie k zvýšenej spokojnosti zákazníkov a zároveň znižuje riziko zlyhania projektov.

Agile Scrum

Kurzy Agile Scrum sú akreditované holandským inštitútom EXIN a realizuje ich akreditovaný poskytovatel školení (ATO) spoločnosť OMNICOM.