Agile Business

Agile Business

Kurz Agile Business Professional je určený profesionálom pracujúcim v agilnom podniku alebo organizácii prechádzajúcej agilnou transformáciou. Získate vedomosti a zručnosti potrebné na uplatňovanie agilných princípov a zmýšľania v celom podniku.

Po školení budete vedieť poskytnúť praktickú podporu na dosiahnutie optimálnej hodnoty z agility organizácie.

Agile Business

Kurzy Agile Scrum sú akreditované holandským inštitútom EXIN a realizuje ich akreditovaný poskytovatel školení (ATO) spoločnosť OMNICOM.