ITIL®4 Foundation

Základný kurz riadenia služieb podľa novej verzie ITIL®4, vrátane certifikačného testu.

Cena

895 € – 995 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Podrobné oboznámenie sa s moderným pohľadom na riadenie služieb podľa ITIL4 . Príprava na zvládnutie certifikačného testu ITIL®4 Foundation.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
13. - 15. marca 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
17. - 19. apríla 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
15. - 17. mája 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
19. - 21. júna 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
11. - 13. septembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
09. - 11. októbra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
13. - 15. novembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
11. - 13. decembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
Dátum a miesto 13. - 15. marca 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 17. - 19. apríla 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 15. - 17. mája 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 19. - 21. júna 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 11. - 13. septembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 09. - 11. októbra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 13. - 15. novembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 11. - 13. decembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
 • Predstavenie celosvetovo najpoužívanejšieho best practice pre moderné riadenie (nielen) IT služieb
 • Osvojenie si terminológie a kľúčových princípov ITIL® best practice
 • Pochopenie, akým spôsobom je možné zlepšiť Vašu prácu a fungovanie Vašej organizácie na základe využitia praktík ITIL 4
 • Osvojenie si nového spôsobu riadenia v prostredí moderných technológií s využitím progresívnych prístupov
 • Pripravenosť účastníka úspešne absolvovať skúšku, vedúcu k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu odbornej spôsobilosti pre oblasť riadenia služieb – „ITIL®4 Foundation certificate“ – certifikačný test je súčasťou kurzu
 • Jednotlivci na začiatku svojej kariéry v riadení služieb (Service Management) vrátane IT služieb (ITSM)
 • ITSM managers, Service managers, Service delivery managers, Service owners
 • Jednotlivci pracujúci v jednotlivých častiach IT (digital, product, development), ktorí sú silne naviazaní na dodávku služieb
 • Členovia projektových tímov zodpovedných za implementáciu procesov ITSM
 • Záujemcovia o certifikát „ITIL® Foundation“
 • Existujúci držitelia ITIL® certifikátov V3 so záujmom o aktualizáciu svojich znalostí
 • Úvod do riadenia služieb a spoločnej tvorby hodnoty – Service Management and Value co-creation
 • Nová schéma riadenia služieb (Service Management) podľa ITIL4 – Service Value System
 • Hodnotový reťazec služby  – Service Value Chain:
   • Plan
   • Improve
   • Engage
   • Design & transition
   • Obtain / Build
   • Deliver & support
 • Hlavné princípy – Guiding Principles
 • Vybrané ITIL® praktiky – ITIL® practices:
  Incident Management, Problem management, Service Desk, Change Enablement a ďalšie
 • Štyri dimenzie riadenia služieb – Four dimensions of service management:

 Organizácia a ľudia – Organizations and people

 Informácie a technológie – Information and technology

 Partneri a dodávatelia – Partners and suppliers

 Hodnotové toky a procesy – Value streams and processes

 • Integrácia s DevOps, Agile, Lean a ďalšími princípmi
 • Príprava a ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Foundation“
 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL®4 Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware ku kurzu nie je kupovaný od tretích strán, ale je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je k dispozícii iba v anglickom jazyku.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Foundation je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Dĺžka testu je 75 minút (60 min. pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky

3-mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných abolventov certifikačného testu.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

„Nerobíme kompromisy na úkor kvality. Počúvame hlas našich zákazníkov a chceme, aby účastníci mali naozaj pevné základy v oblasti riadenia služieb a preto tento kurz poskytujeme v 3 dňovej verzii.“

Miroslav Hlohovský, CEO OMNICOM a spoluautor ITIL®4 Practices

Mohlo by sa vám páčiť