ITIL

Certifikačná schéma ITIL 4 je prispôsobená požiadavkám jednotlivcov ale aj organizáciám. Využíva modulárny, viacúrovňový prístup, ktorý vám umožní rozvinúť komplexný pohľad na riadenie služieb alebo sa zamerať na špecifické oblasti.

Testy sú u nás dostupné v online forme.

ITIL