Lean IT

Cieľom Lean IT certifikácie je potvrdiť, že kandidát má odpovedajúce znalosti o Lean IT a vie podporiť Lean iniciatívy v IT organizácii.