Využitie Best-Practises a Process Frameworks

DevOps, SRE, Agile a Value Stream Management sú bežné process frameworks(procesné rámce) a považujú sa za best-practices (najlepšie postupy) pre neustále zlepšovanie. Tieto rámce sú často založené na princípoch štíhlej výroby, ktoré dnes organizácie používajú. Prijatím týchto procesných rámcov sa dosiahne konzistentnosť, efektívnosť a predvídateľné výsledky. Miera prijatia rôznych procesných rámcov (v čase prieskumu v decembri 2022) je znázornená na obrázku nižšie.

Top 3 Process Frameworks

  1. DevOps
  2. Agile
  3. ITIL®
process framework

Tieto informácie boli prevzaté z „Upskilling IT 2023 Report“, ktorú vypracoval DevOps Institute. Kompletný report nájdete na webovej stránke DevOps Institute pomocou nasledujúceho odkazu.