Value Stream Simulation

Naučte sa dodávať produkty rýchlo s využitím Value Stream princípov!

Cena

1890 €  + DPH

(Cena za jednu skupinu)

Dĺžka

1 deň

Počet účastníkov

7 - 10

(Minimálny počet 7 účastníkov)


Hlavným nástrojom tohto workshopu je simulačná hra Bricks & Chocolate. Účastníci získajú praktické zručnosti pre lepšiu spoluprácu medzi rôznymi časťami organizácie. Definujú tiež svoje Value Streams(hodnotové toky) a kontrolujú tok.

Výhody value stream manažmentu

  • Tímy, ktoré sa sami riadia, získavajú schopnosť rýchlo implementovať požadované zmeny (Agilný prístup)
  • Zlepšenie prístupu k celému hodnotovému reťazcu od požiadavky zákazníka až po dodanie
  • Zlepšenie tímovej práce, zvýšenie efektivity tímu
  • Výrazne skrátený čas uvedenia na trh – organizácia môže flexibilne a rýchlo reagovať na potreby zákazníkov.

Hra na funkčného hrania. Základný value stream má nasledujúcu sériu krokov:

Hra je rozdelená do niekoľkých šprintov s rôznymi scenármi. Každý sprint sa meria podľa dodaného dopytu a kvality produktov./

Výhody workshopu pre vašich kolegov:

  • Precvičia si princípy hodnotového toku a spoluprácu medzi tímami na simulačnej hre Bricks & Chocolate
  • Opakovaným hraním hry si budú neustále zlepšovať svoje schopnosti a prekonávať nástrahy vonkajšieho i vnútorného prostredia
  • Porovnajú herné prostredie so skutočnou situáciou v organizácii a navrhnú prvé kroky na zmenu celého hodnotového reťazca v rámci svojej organizácie

Forma workshopu:

  • Simulačné hry Bricks & Chocolate, kde sú účastníci rozdelení do skupín Business, Production (Development) a Delivery (Operation). V niekoľkých krokoch sa naučia, ako úzko spolupracovať na efektívnom dodávaní požadovaných produktov firme pomocou princípov toku hodnôt.

Rezervácia pre skupiny a ďalšie informácie: sales@omnicom.digital, +421 2 44 45 28 40

Termíny workshopov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Dohodou
IN-HOUSE
1890 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2026
IN-HOUSE
Cena bez DPH 1890 €
Voľné miesta Áno