Webinár: Kvalita v ponímaní PRINCE2

Pozývame Vás na náš ďalší bezplatný webinár. Tento krát sme si pripravili tému: PRINCE2

Cena

bezplatné  

bezplatné

Dĺžka

45 minút

10:00 - 10:45 hod.

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny webinárov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
24. marca 2022
ONLINE
Dátum a miesto 24. marca 2022
ONLINE
Cena bez DPH
Voľné miesta Nie

 

Prednášajúci: Zuzana Cillingová – Senior Project Manager; PRINCE2 Trainer

Metodika pre riadenie projektov PRINCE2 sa skladá zo 4 integrovaných prvkov, ktorými sú: princípy, procesy, témy a prostredie projektu. Jednou zo 7 tém PRINCE2 je Kvalita.

Na webinári sa dozviete, ako na kvalitu pozerá PRINCE2, čo sa skrýva pod plánovaním kvality a na čo používa popis produktu (product description).