Certifikačný test ITIL®4 Specialist – Acquiring & Managing Cloud Services

Samostatný test k dosiahnutiu certifikácie PeopleCert pre získanie medzinárodne platného certifikátu „ ITIL®4 Specialist – Acquiring & Managing Cloud Services“.

Cena

490 €  + DPH

Dĺžka

90 min + 23 min

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny testov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Platnosť voucheru 1 rok
ONLINE
490 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2023
ONLINE
Cena bez DPH 490 €
Voľné miesta Áno

Certifikačná skúška sa koná online formou testu a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 90 min + 23 min pre non-native speakers.  

Skúška pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné zvládnutie je potrebných 28(70%) správnych odpovedí. Celý priebeh je „Closed book“, teda bez možnosti používať študijné materiály či už v papierovej alebo elektronickej forme. Je možné používať prekladový slovník s papierovej podobe.

Online forma skúšky:

Po objednaní certifikačnej skúšky Vám zašleme voucher, ktorý si uplatníte priamo na PeopleCert portáli, kde si aj rezervujete termín online testu. Test realizuje a s účastníkom komunikuje už priamo PeopleCert, ako certifikačná autorita. Výsledok testu a certifikát si stiahnete z portálu PeopleCertu.


Každý absolvent testu získa od AXELOSu mesačný bezplatný prístup do programu My ITIL® kde nájde užitočné podklady ako popis praktík, white cases, user stories atď.