BCS Requirements Engineering

NOVINKA! BCS Practitioner in Requirements Engineering vám pomôže nadefinovať požiadavky zákazníka, tak aby boli správne, jasne a zrozumiteľne zadané pre IT a dodané k spokojnosti zákazníka.

Cena

1195 € – 1295 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3,5 dňa

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Kurz BSC Requirements engineering Vám poskytne hlbšie znalosti v oblasti riadenia požiadaviek počas celého životného cyklu, od ich zbierania od zákazníka, cez vývoj až po samotné dodanie riešenia, tak aby boli naplnené očakávania zákazníka.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1295 €
1195 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1295 €
1195 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci získajú rozšírené vedomosti v oblasti biznis analýzy, zamerané na celý rámec „Requirements Engineering“, čo znamená znalosti ako zbierať analyzovať, validovať, dokumentovať a riadiť požiadavky od zákazníka, cez vývoj až po ich samotné dodanie. Cieľom je, aby požiadavky boli jasne a zrozumiteľne zadané pre IT a dodané k spokojnosti zákazníka.
 • Úspešní absolventi získajú časovo neobmedzený, medzinárodne uznávaný certifikát EXIN Business Analysis BSC Requiremets engineering.
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Biznis analytici
 • Projektoví manažéri
 • Biznis manažéri
 • Produktoví vlastníci
 • Developeri
 • Definovanie prístupu k požiadavkám a rozsah projektu
 • Zbieranie požiadaviek
 • Zaznamenanie požiadaviek (dokumentácia)
 • Vytváranie modelov a prototypov, ktoré zobrazujú požiadavky
 • Spolupráca a komunikácia so zainteresovanými stranami s cieľom objasniť požiadavky
 • Analýza, stanovenie priority a zabezpečenie kvality požiadaviek
 • Analýza a profilovanie používateľov
 • Riadenie a sledovanie požiadaviek

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. (Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku)

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN BCS Practitioner Certificate in Requirements Engineering je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa po kurze na ďalší pracovný deň ráno. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 75 minút. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

 • Test je iba v anglickom jazyku
 • Test je súčasťou kurzu a nedá sa objednať samostatne bez účasti na kurze
 • Forma testu: písomná (EXIN)
 • Dĺžka testu je 60 minút + 15 min pre non native (English) speakers
 • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
 • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
 • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - Requirements engineering

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

„Viac ako 80% chýb vzniká vo fáze analýzy požiadaviek a len približne 10% chýb v štádiu vývoja – vývojári kódujú veci správne, ale príliš často nekódujú správne veci. S týmito problémami sa často stretávame aj u našich zákazníkov a preto sme pre Vás pripravili kurz „Requirement Engineering practicioner“, zameraný na správne zbieranie, analýzu, dokumentáciu a riadenie požiadaviek z praktického hľadiska.“
— Linda Lichnerová, Senior konzultant v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť