Získajte najvyššiu úroveň kvalifikácie ITIL4 Master. 

Kvalifikačná schéma na dosiahnutie úrovne ITIL4 Master

Certifikát ITIL4 Master deklaruje, že jeho držiteľ má všetky potrebné znalosti získané rozsiahlymi školeniami a náročnou certifikáciou z celého rozsahu ITIL kompetencií. Táto kvalifikačná úroveň predstavuje významný úspech pre profesionálov v oblasti správy IT služieb. 

PeopleCert ako certifikačná autorita publikovala všetky podmienky na získanie ITIL4 Master. Toto predstavuje získanie kvalifikačných úrovní ITIL Practice Manager (PM), ITIL Managing Professional (MP) a ITIL Strategic Leader (SL). Na ich dosiahnutie musí kandidát poznať, vedieť aplikovať a analyzovať koncepty, metódy, princípy a nástroje pre manažment služieb. Táto znalosť je na strategickej, taktickej a aj operatívnej úrovni a  ITIL Master dokáže porozumieť biznis požiadavkám, vytvoriť stratégiu a plán jej realizácie za pomoci metód a nástrojov tak, aby IT služby umožňovali vytváranie hodnoty pre organizáciu. 

OMNICOM ako Accredited Training Organisation (ATO) a Accredited Examination Organisation (AEO) prináša všetky potrebné kurzy a certifikáciu na získanie kvalifikácie ITIL Master a kandidát má tak možnosť dosiahnuť  „pod jednou strechou“ túto prestížnu kvalifikáciu. 

Niektoré z výhod získania kvalifikácie ITIL Master: 

  • Dôkladné porozumenie ITIL konceptov: Kvalifikácia ITIL Master vám poskytne hlboké a komplexné porozumenie všetkých aspektov a konceptov ITIL. To vám umožní efektívne riadiť a zlepšovať procesy a služby vo vašej alebo zákazníckej organizácii. 
  • Schopnosť viesť transformácie IT služieb: ITIL Master certifikácia vás pripraví na vedúcu úlohu pri riadení transformácie IT služieb v organizácii. Budete schopný implementovať a zdokonaliť riadenie IT služieb v súlade s najlepšími postupmi a štandardmi ITIL. 
  • Zlepšená produktivita a efektívnosť organizácie: Budete schopný identifikovať a implementovať zlepšenia v procesoch a postupoch riadenia IT služieb. To povedie k väčšej produktivite, efektívnosti a kvalite poskytovaných IT služieb. 
  • Schopnosť vyriešiť komplexné problémy: ITIL Master certifikácia vás pripraví na úspešné riešenie komplexných problémov v oblasti riadenia IT služieb a správy procesov. 
  • Lepšie kariérne príležitosti: Získanie kvalifikácie ITIL Master vám otvára dvere k lepším kariérnym príležitostiam. Vysoká úroveň odbornosti a schopnosti riadiť komplexné projekty v oblasti riadenia IT služieb vás robia atraktívnym kandidátom pre vedúce pozície a konzultantské role. 
  • Zvýšená dôveryhodnosť a reputácia: Certifikácia ITIL Master posilňuje vašu dôveryhodnosť a reputáciu v oblasti riadenia IT služieb. Získanie tejto certifikácie deklaruje vašu expertízu a skúsenosti v riadení IT služieb.