Nová ITIL kvalifikácia – ITIL Practice Manager

OMNICOM so svojim partnerom Peoplecert / Axelos prináša novú kvalifikačnú úroveň pre ITIL Best Practice. K súčasným ITIL Managing Professional, ITIL Strategic Leader a ITIL Expert pribudla kvalifikácia ITIL Practice Manager.

ITIL Practice manager je kvalifikácia zameraná na ITIL practices a prináša znalosť na detailnej úrovni pre vykonávanie, riadenie a zlepšovanie praktík a procesov. Omnicom školenia sa zameriavajú na objasnenie a praktické precvičenie vybraných praktík pričom pre každú z nich sa venujeme:

 • Cieľom jednotlivých praktík
 • Relevantným procesom a aktivitám
 • Súvisiacim roliam a kompetenciám
 • Informáciám a technológiám podporujúcim vykonávanie praktík
 • Súvisiacim roliam partnerov a dodávateľov

Vybrané praktiky sú zoskupené do troch blokov.

 • Monitor, Support & Fulfil
  • Service Desk
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Service Request Management
  • Monitoring and Event Mamagement
 • Plan, Implement & Control
  • Change Enablement
  • Release Management
  • Service Configuration Management
  • Deployment Management
  • IT Asset Management
 • Collaborate, Assure & Improve
  • Continual Improvement
  • Service level Management
  • Relationship Management
  • Information Security Management
  • Supplier Management

ITIL Practice Manager prináša pre jednotlivcov a organizácie nasledovné výhody:

 • Získanie znalostí a zručností: Certifikácia ITIL Practice Manager poskytuje hĺbkové znalosti a pochopenie ITIL praktík, procesov a hodnotových tokov (value streams). Vybavuje profesionálov zručnosťami potrebnými na efektívne plánovanie, implementáciu a riadenie praktík pre riadenia IT služieb.
 • Lepšie poskytovanie služieb: S certifikáciou ITIL Practice Manager získate podrobné pochopenie procesov riadenia služieb, čo vám umožní identifikovať oblasti na zlepšenie a optimalizovať poskytovanie služieb. To môže viesť k zvýšeniu efektívnosti, zníženiu nákladov a vyššej spokojnosti zákazníkov.
 • Kariérny postup: Certifikácia ITIL Practice Manager môže výrazne zlepšiť vaše kariérne vyhliadky. Preukazujete tím vašu odbornosť a znalosť osvedčených postupom riadenia IT služieb, vďaka čomu ste cenným prínosom pre organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť poskytovanie svojich služieb a spokojnosť zákazníkov.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje znalosti z jednotlivých praktík a vedieť ako ich využiť pre fungujúce hodnotové toky – service value streams.

Certifikáciou ITIL Practice Manager celkovo získate vedomosti a zručnosti na to, aby ste vynikli v riadení IT služieb. Nielenže zvyšujete vaše kariérne vyhliadky, ale tiež vám nadobudnuté znalosti umožnia prispieť k úspechu vašej organizácie poskytovaním vysokokvalitných IT služieb v súlade s obchodnými cieľmi.