Certifikačný test PRINCE2 Agile® Foundation

Samostatný test k dosiahnutiu certifikácie PeopleCert pre získanie medzinárodne platného certifikátu „PRINCE2 Agile® Foundation“.

Cena

440 €  + DPH

Dĺžka

60 min + 15 min

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny testov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Platnosť voucheru 1 rok
ONLINE
440 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2025
ONLINE
Cena bez DPH 440 €
Voľné miesta Áno

Certifikačná skúška sa koná online formou testu a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 60 min + 15 min pre non-native speakers.  

Skúška pozostáva zo 50 otázok, pričom pre úspešné zvládnutie je potrebných 28 (55%) správnych odpovedí. Celý priebeh je „Closed book“, teda bez možnosti používať študijné materiály či už v papierovej alebo elektronickej forme. Je možné používať prekladový slovník s papierovej podobe.

Online forma skúšky:

Po objednaní certifikačnej skúšky Vám zašleme voucher, ktorý si uplatníte priamo na PeopleCert portáli, kde si aj rezervujete termín online testu. Test realizuje a s účastníkom komunikuje už priamo PeopleCert, ako certifikačná autorita. Výsledok testu a certifikát si stiahnete z portálu PeopleCertu.


Každý absolvent testu získa od AXELOSu mesačný bezplatný prístup do programu My PRINCE2® kde nájde užitočné podklady ako popis praktík, white cases, user stories atď.