Opravný certifikačný test BCS Requirements Engineering

Neúspešní kandidáti si môžu zopakovať certifikačný test. Len pre účastníkov kurzov OMNICOMu

Cena

240 €  + DPH

Dĺžka

60 min + 15 min

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny testov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Dohodou
ONLINE
240 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2026
ONLINE
Cena bez DPH 240 €
Voľné miesta Áno

Neúspešní kandidáti si môžu zopakovať certifikačný test. Len pre účastníkov kurzov OMNICOMu

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN BCS Practitioner Certificate in Requirements Engineering . Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 75 minút. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

  • Test je iba v anglickom jazyku
  • Forma testu: písomná (EXIN)
  • Dĺžka testu je 60 minút + 15 min pre non native (English) speakers
  • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
  • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
  • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Písomná forma skúšky: 

Skúška sa štandardne koná o 9:00 hod., alebo 12.00 hod. v školiacom centre NIKAR podľa počtu prihlásených účastníkov v danom termíne. Po objednaní opravnej skúšky Vám najneskôr 7 dní pred termínom testu zašleme podrobné inštrukcie k organizácii skúšky (vrátane presného času).

Online forma skúšky:

Po objednaní opravnej skúšky Vám zašleme voucher, ktorý si uplatníte priamo na EXIN Anywhere portáli, kde si aj dohodnete termín online testu. Test realizuje a s účastníkom komunikuje už priamo EXIN, ako certifikačná autorita. Výsledok testu a certifikát si stiahnete z EXIN portálu.