Opravný certifikačný test BCS Business Analysis Foundation

Neúspešní kandidáti si môžu zopakovať certifikačný test. Len pre účastníkov kurzov OMNICOMu

Cena

190 €  + DPH

Dĺžka

60 min + 15 min

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny testov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Dohodou
ONLINE
190 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2024
ONLINE
Cena bez DPH 190 €
Voľné miesta Áno

Len pre účastníkov kurzu BCS Business Analysis Foundation od OMNICOMu.

Certifikačná skúška sa koná písomnou alebo online formou testu a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 60 min + 15 min pre non-native speakers.  

Skúška pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné zvládnutie je potrebných 26 (65%) správnych odpovedí. Celý priebeh je „Closed book“, teda bez možnosti používať študijné materiály či už v papierovej alebo elektronickej forme. Je možné používať prekladový slovník s papierovej podobe.

Písomná forma skúšky: 

Skúška sa štandardne koná o 9:00 hod., alebo 12.00 hod. v školiacom centre NIKAR podľa počtu prihlásených účastníkov v danom termíne. Po objednaní opravnej skúšky Vám najneskôr 7 dní pred termínom testu zašleme podrobné inštrukcie k organizácii skúšky (vrátane presného času).

Online forma skúšky:

Po objednaní opravnej skúšky Vám zašleme voucher, ktorý si uplatníte priamo na EXIN Anywhere portáli, kde si aj dohodnete termín online testu. Test realizuje a s účastníkom komunikuje už priamo EXIN, ako certifikačná autorita. Výsledok testu a certifikát si stiahnete z EXIN portálu.