Certifikačný test Agile Scrum Product Owner

Samostatný test k dosiahnutiu certifikácie EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu „Agile Scrum Product Owner“.

Cena

260 €  + DPH

Dĺžka

60 min + 15 min

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny testov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
Dohodou
ONLINE / PREZENČNE
260 € Áno
Dátum a miesto 31. decembra 2025
ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 260 €
Voľné miesta Áno

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN Agile SCRUM Product Owner. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

  • Test je iba v anglickom jazyku
  • Forma testu: písomná (EXIN)
  • Dĺžka testu je 90 min + 15 min pre non native (English) speakers
  • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
  • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
  • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Písomná forma skúšky: 

Skúška sa štandardne koná o 9:00 hod., alebo 12.00 hod. v školiacom centre NIKAR podľa počtu prihlásených účastníkov v danom termíne. Po objednaní opravnej skúšky Vám najneskôr 7 dní pred termínom testu zašleme podrobné inštrukcie k organizácii skúšky (vrátane presného času).

Online forma skúšky:

Po objednaní opravnej skúšky Vám zašleme voucher, ktorý si uplatníte priamo na EXIN Anywhere portáli, kde si aj dohodnete termín online testu. Test realizuje a s účastníkom komunikuje už priamo EXIN, ako certifikačná autorita. Výsledok testu a certifikát si stiahnete z EXIN portálu.