Agile Scrum Product Owner

NOVINKA: Naučte sa nachádzať hodnotu pre zákazníka a riaďte agilné projekty

Cena

895 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2,5 dňa

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6-12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Nastaviť rolu Product Ownera, zodpovedného za leadership produktu, udržanie jasnej vízie čo chce Scrum tím dosiahnuť, prioritizovať „hlas zákazníka“ a robiť operatívne rozhodnutia


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
25. - 27. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
995 €
895 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 25. - 27. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci spoznajú úlohy a zodpovednosti pre rolu Agile Product Ownera
 • Účastník kurzu bude vedieť úspešne viesť Agile Scrum projekty v kontexte celkového životného cyklu služby a produktu, a to pri maximalizácii možnej hodnoty pre zákazníka (biznis).
 • Absolventi kurzu budú vedieť v čom je Business Value projektu a ako má Product Owner pôsobiť ako „Voice of the Customer“
 • Účastník spozná spôsoby ako riadiť Product Backlog, zaznamenávať a komunikovať postup prác a ako narábať s komplexnými, škálovateľnými projektami
 • Úspešní absolventi získajú časovo neobmedzený, medzinárodne uznávaný certifikát EXIN Agile Scrum Product Owner
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Manažéri s vedúcimi rolami v projektoch agilného vývoja
 • Profesionáli pracujúci v oblastiach Project Management, Software development, IT Service Management a Business Management.
 • Členovia Agilných tímov so záujmom o certifikáciu
 • Agilný spôsob myslenia – zopakovanie z kurzu Agile Scrum Foundation
  • Agilné koncepty
  • Princípy agilného riadenia
 • Rola Product Owner
  • Úlohy a zodpovednosti Product Ownera
  • Pridanie Business Value do projektu
  • Súvis Product Ownera a ostatných rolí ako Scrum master, člen Development tímu
 • Riadenie Product backlogu
  • Od vízie ku Product backlogu
  • User stories
  • Tvorba Sprint backlogov
 • Sledovanie a komunikácia Scrum projektov
  • Riadenie a dodávka
 • Komplexné projekty
  • Škálovanie agilných projektov
  • Vhodnosť agilných metód pri rôznych druhoch projektov
 • Príprava a certifikačný test EXIN Agile Scrum Product Owner

Kurz je určený výlučne pre držiteľov certifikátu Agile Scrum Foundation

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. (Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku)

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN Agile SCRUM Product Owner je obsiahnutý v cene kurzu koná sa v nasledujúci deň po skončení kurzu. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

 • Test je iba v anglickom jazyku
 • Test je súčasťou kurzu a nedá sa objednať samostatne bez účasti na kurze
 • Forma testu: písomná (EXIN)
 • Dĺžka testu je 90 min + 15 min pre non native (English) speakers
 • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
 • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
 • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: Agile Business

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Mohlo by sa vám páčiť