Agile Business Professional

Naučte sa ako aplikovať agilné princípy a zmýšľanie v organizácii.

Cena

795 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2 dni

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6-12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Školenie zahŕňa vedomosti a zručnosti potrebné na pochopenie agilných princípov a zmýšlania a uplatňovanie agilných spôsobov myslenia a práce vo všetkých oblastiach organizácie vrátane výroby, prevádzky ako aj podporných procesov.


Termíny kurzov

Ľutujeme ale tento kurz momentálne nemá vypísaný termín. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 02/4445 2840 alebo písomne na sales@omnicom.sk.
Ľutujeme ale tento kurz momentálne nemá vypísaný termín. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 02/4445 2840 alebo písomne na sales@omnicom.sk.
 • Získate vedomosti a zručnosti potrebné na uplatňovanie agilných princípov a zmýšľania v celom podniku.
 • Po školení budete vedieť poskytnúť praktickú podporu na dosiahnutie optimálnej hodnoty z agility organizácie.
 • Agile Business Professional podporuje transparentnosť potrebnú pre agilnú kultúru pomocou vhodných prostriedkov na meranie, vizualizáciu a komunikáciu.
 • Môžete analyzovať procesy, produkty a služby s cieľom optimalizovať obchodnú hodnotu, rýchlosť zavedenia na trh a kvalitu.
 • Získate hlboké pochopenie princípov Agilného manifestu a osvojíte si agilné myslenie.
 • V konkrétnych situáciách budete vedieť uplatniť príslušné agilné postupy a techniky, ktoré sú užitočné.
 • Dokážete pomôcť odstrániť prekážky úspešného agilnej transformácie a dosiahnuť udržateľnú podnikovú agilitu.
 • Úspešní absolventi získajú časovo neobmedzený, medzinárodne uznávaný certifikát Exin Agile Business Professional
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Školenie je šité na mieru profesionálom pracujúcim v agilnom podniku alebo organizácii prechádzajúcej agilnou transformáciou, ako aj profesionálom, ktorí si chcú rozšíriť svoje odborné znalosti tak, aby odrážali trend na trhu smerom k agilite podnikania.
 • Školenie je zamerané na profesionálov zvyčajne pracujúcich v rolách na taktickej úrovni s praktickým porozumením podnikania.
 • Patria sem okrem iného:
  • Profesionáli z rôznych obchodných oblastí, ako sú marketing, výroba a prevádzka
  • HR profesionáli
  • Zamestnanci pre rozvoj podnikania alebo obchodní analytici
  • Produktoví manažéri
  • Konzultanti
  • Vedúci tímov
  • (IT) manažéri služieb, vlastníci procesov alebo služieb
  • Profesionáli pracujúci v tímoch Agile alebo DevOps, napr. Scrum Masters, majitelia produktov, vývojári DevOps
 • Agilné myslenie
  • Rozpoznávanie agility
  • Agilné myslenie
  • Agilita mimo IT
 • Agilná kultúra
  • Založené na organizačných hodnotách
  • Vizualizácia a komunikácia
  • Meranie
  • Neustále zlepšovanie
 • Optimalizácia obchodnej hodnoty
  • Obchodná hodnota
  • Odstraňovanie prekážok
  • Skrátenie času uvedenia na trh a zvýšenie kvality
 • Rozširovanie a udržanie agilnosti v organizácii
  • Spustenie agilnej transformácie
  • Návrh počiatočného spôsobu práce
  • Rozšírenie agility v celej organizácii
  • Udržanie agilnej kultúry
  • Udržanie úspešnej transformácie
 • Príprava a certifikačný test
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. (Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku)
 • Súčasťou kurzu sú dve praktické zadania, ktoré je potrebné počas kurzu vypracovať.
 • Praktické zadania sú zamerané na porozumenie preberaných tém, ale aj vytvorenie schopnosti aplikovať získané poznatky v praxi.
 • Zadania sú vypracovávané v skupinách s dohľadom lektora. Týmto je umožnené získanie ďalšieho množstva poznatkov a skúseností od ostatných účastníkov.
 • Požiadavky na certifikáciu
  • Úspešné absolvovanie skúšky EXIN Agile Business Professional.
  • Vypracovanie praktických zadaní.
 • Certifikačný test EXINu pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN Agile Business Professional je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa na spravidla na ďalší deň po kurze, prípadne je možné dohodnúť iný termín.
 • Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test obsahuje celkovo 30 otázok a pre jeho úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať 20 otázok správne (67%).
 • Dĺžka testu je 112 minút (90 min. pre English native speakers).
 • Predbežné výsledky sú dostupné priamo po absolvovaní testu. Oficiálne výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky.
 • Na test nie je dovolené používať žiadne pomôcky, študijné materiály, ani elektronické zariadenia – closed book.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: Agile Business

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Mohlo by sa vám páčiť