Súhlas s prijímaním marketingových informácií

Predmet súhlasu

Chcel by som dostávať marketingové informácie týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti od spoločnosti OMNICOM, s.r.o. a (ďalej len „OMNICOM“) prostredníctvom elektronickej správy (napr. e-mailom) alebo telefonicky na základe mojich osobných záujmov o produkty a služby OMNICOM. Okrem potenciálnej možnosti jasne vyjadriť môj záujem o konkrétne produkty a služby OMNICOM (napr. prostredníctvom webového formulára). OMNICOM určí moje osobné záujmy o produkty a služby OMNICOM ukladaním informácií osobnom užívateľskom profile.

Informácie o tom, či a kedy som otvoril marketingový e-mail, ktorý mi spoločnosť OMNICOM poslala, sa tiež pridajú do môjho osobného profilu.

Okrem toho sa do môjho profilu pridajú nasledujúce informácie, ktoré som poskytol priamo na webovej stránke OMNICOM alebo prípadne, ktoré sú uložené v CRM systéme spoločnosti OMNICOM:

  • osobné kontaktné údaje (napr. meno, titul, spoločnosť, funkcia / rola, krajina, telefónne číslo),
  • informácie o spoločnosti, pre ktorú pracujem (napr. adresa, priemysel a ďalšie verejne dostupné informácie)

Údaje opísané v predchádzajúcom odseku použije spoločnosť OMNICOM na zaslanie marketingového obsahu (napr. informačných mailov, pozvánok na udalosti a veľtrhy, prieskumov spokojnosti atď.) týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré ma zaujímajú.

Vaše údaje budú z marketingového automatizačného systému spoločnosti OMNICOM vymazané, ak už nebudú potrebné na marketingové účely alebo ak ste svoj súhlas odvolali.

Prenos dát

Poskytovateľ marketingovej automatizačnej platformy spoločnosti OMNICOM má tiež technicky možnosť prístupu k mojim údajom.

Zrušenie a ďalšie informácie

Mám právo tento súhlas kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať kliknutím na odkaz „zrušiť odber“ v e-mailoch, ktoré som dostal, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@omnicom.sk

Po zrušení nebudem na základe tohto súhlasu od spoločnosti OMNICOM dostávať marketingový obsah. Okrem možnosti odvolať svoj súhlas kedykoľvek môžem technicky odstrániť spracovanie mojich údajov o používaní web stránok odstránením súborov cookies v prehliadačoch, ktoré používam.