Ako to funguje

YouTube player

 

OMNICOM poskytuje svoje kurzy aj Online formou. Priamym živým spojením, podobne ako v triede, lektor komunikuje počas celého kurzu s účastníkmi cez videokonferenčnú platformu. Priama interakcia a bohatá komunikácia je základnou charakteristikou našich Online kurzov. Online kurzy vyžadujú, aby mali účastníci spoľahlivý prístup k internetu, slúchadlá a mikrofón, aby mohli komunikovať s lektorom. Videokonferenčná platforma MS Teams umožňuje využívať plného klienta, ale je aj dostupná verzia cez internetový prehliadač (vhodná pre ľudí, ktorí používajú firemné zariadenia s prísnymi obmedzeniami).

Ďalším prvkom zabezpečujúcim vysokú kvalitu sú tlačené študijné materiály, ktoré účastníci dostanú na ich adresu pred začiatkom kurzu. Študijné materiály obsahujú kompletnú sadu prezentovaných slidov, doplnkový študijný materiál, cvičné testy, podklady pre cvičenia ako aj ďalšie grafické podklady.

Celý priebeh Online kurzu je podobný ako pri prezenčnej forme, avšak je rozšírený o ďalšie prvky charakteristické pre videokonferenčný formát (White board, FlipChart, komunikácia, použité nástroje, techniky a podobne). V každom prípade sú OMNICOM Online kurzy vedené lektormi s využitím prezentácie, a celý priebeh je priebežne prispôsobovaný náročnosti témy a úrovni porozumenia poslucháčov. Naše kurzy sú rozdelené do viacerých blokov s prestávkami tak, aby sa účastníci mohli sústrediť a vydržali venovať pozornosť prezentovaným témam.