Interakcie so zákazníkmi

Zvýšte dopyt, spokojnosť a lojalitu zákazníkov!

Nepodceňujte žiadnu interakciu s Vašimi zákazníkmi. Pomôžeme Vám zlepšiť komunikáciu s Vašimi zákazníkmi a používateľmi, či už prostredníctvom mapovania zákazníckej cesty (customer journey), zlepšenia katalógu služieb, alebo jednotného kontaktného bodu so zákazníkmi.


OBLASTI

Zákaznícka cesta

Aj jedna nesprávna interakcia s Vašim zákazníkom môže spôsobiť zlú zákaznícku skúsenosť. Pomôžeme Vám zmapovať celú cestu zákazníka a navrhnúť zlepšenie na základe princípov CX / UX.

Katalóg služieb

Pripraviť katalóg služieb pre Vašich zákazníkov je viac umenie ako veda. Môžeme Vám pomôcť navrhnúť holistické digitálne služby alebo prepracovať existujúci katalóg služieb.

Service Desk

Zlepšite svoje jednotné kontaktné miesto so zákazníkmi a používateľmi. Pomôžeme Vám nastaviť správnu komunikáciu cez všetky kanály, zvýšiť mieru spokojnosti a empatiu služieb.

Referencie

Celý projekt bol úspešný. Spolupráca s 4me a lokálna podpora cez OMNICOM fungovala veľmi dobre. Celý proces bol cielený, rýchly, agilný a s úplným riadením kvality. S výsledkom sme veľmi spokojní.

Karína Rybárová
Head of IT Governance & IT Process Manager