Spoznajte nové GLPI 10

Nové používateľské rozhranie

Hlavnou novinkou GLPI 10 je kompletný redizajn rozhrania a používateľského zážitku. Predtým posledná výrazná zmena bola vydaná v októbri 2015 vo verzii 0.90.

Táto novinka je založená na tabler, Bootstrap 5 a Twig prináša množstvo vizuálnych zmien.

Integrácia týchto štandardných knižníc uľahčí vývoj nových rozhraní a predovšetkým poskytuje „responzívny“ režim zobrazenia, ktorý sa ľahšie udržiava.

Tu je niekoľko snímok obrazovky GLPI 10, ktoré predstavia zmeny rozhrania:

V rámci GLPI bolo urobených tiež množstvo vylepšení používateľskej skúsenosti. Tu je zoznam kľúčových bodov:

Vertikálne menu

Ako ste si mohli všimnúť pri predchádzajúcich záberoch, GLPI má teraz predvolené rozloženie so zvislou ponukou na ľavej strane. Ak stále preferujete rozloženie podobné predchádzajúcim verziám (s názvom Horizontálne), nájdete ho v používateľských preferenciách.

Teraz je možné zbaliť ponuku, aby ste získali kompaktný displej.

Tlačidlo „Prejsť na…”

Tlačidlo „Prejsť na“, ktoré je k dispozícii od verzie 9.2 GLPI, umožňuje rýchle vyhľadávanie v ponuke. Teraz ho nájdete v hornej časti ponuky vrátane pripomienky sa jeho klávesovú skratku

Panel uložených vyhľadávaní

Panel uložených vyhľadávaní je teraz integrovaný do dizajnu GLPI. Môže byť buď plávajúci, ako predtým, alebo pripnutý na stránky, aby sa zachoval natrvalo (aj počas navigácie).

Všimnite si, že teraz je nastavené usporiadanie tak, aby sa na prvej karte zobrazovali uložené vyhľadávania zodpovedajúce typu príslušného objektu: zoznam tiketov sa zobrazí v poradí podľa priority uloženého vyhľadávania týkajúce sa tiketov.

Na druhej karte sú uvedené všetky ostatné vyhľadávania týkajúce sa iných typov objektov.

Keďže panel je teraz kontextový s typom prezentovaného objektu, prístup je cez ikonu s názvom „Zoznamy“.

Neviditeľný vyhľadávač

Teraz je možné zakázať zobrazovanie vyhľadávača. Veľmi praktické, pretože v GLPI sa môžete pohybovať iba vďaka uloženým vyhľadávaniam!

Dynamické načítanie výsledkov vyhľadávania

Zobrazenie vyhľadávača sa teraz spustí v režime „AJAX“. Ikona načítania sa zobrazí pri spustení vyhľadávania, zmene strán alebo triedení. Keď budú k dispozícii nové výsledky, nahradí sa iba obsah a nie celá stránka.

Viacnásobné triedenie výsledkov

Pomocou „ctrl“ môžete do stĺpcov výsledkov vyhľadávania pridať niekoľko druhov.

Príklad: triedenie podľa „Názov“ a „Dátumu úpravy”.

Obrázky modelov aktív

Obrazovka aktíva teraz zobrazuje panel na pravej strane, ktorý ukazuje obrázky súvisiace s príslušným modelom aktíva.

Tieto obrázky sa predtým používali len v zobrazovacej časti „rack“ dátových centier, dnes sú dostupné všade.

Nové palety

S príchodom nových knižníc tabler a Bootstrap 5 je teraz oveľa jednoduchšie vytvárať a upravovať palety definujúce farby GLPI. Tu je vzorový súbor palety zodpovedajúci snímke obrazovky nižšie:

K dispozícii sú aj 2 nové tmavé palety:

 • Auror dark
 • Midnight

Redizajn ITIL objektov

Prepracované bolo zobrazenie a používanie objektov ITIL (Tickets, Problems and Changes).

Urobilo sa veľa zmien:

 • Poradie správ na „časovej osi“ je teraz prirodzenejšie. Od najstarších po najnovšie, počnúc zhora nadol, postupujeme podľa obvyklého poradia čítania. Sledovanie odpovede je tiež umiestnené na očakávanom mieste, pod poslednou odpoveďou.
 • Bočný panel obsahuje dodatočné informácie o vstupenkách (dátumy, matica priorít, herci atď.). Tento panel je možné zväčšiť alebo zložiť.
 • Dokumenty pridané na časovú os sa teraz zobrazujú pod nadradeným objektom (stopa, úloha) v kontexte pre jednoduchšie čítanie.
 • Každý z typov aktérov (žiadatelia, pozorovatelia a pridelení) sa teraz zobrazuje v jedinom poli. Predtým bolo potrebných niekoľko kliknutí na výber skupiny alebo používateľa a potom na výber konečného aktéra. Teraz je to jediná rozbaľovacia ponuka, ktorá zjednocuje všetky možné objekty (odlišuje ich ikonou) a poskytuje automatické dopĺňanie.
 • Tlačidlo v spodnej časti hlavného zobrazenia vám umožňuje prepnúť na zobrazenie „TODO list“, ktoré zobrazuje úlohy a požiadavky na overenie v interaktívnom vertikálnom zozname, čo vám umožňuje sledovať priebeh tiketu (alebo iného objektu ITIL)
 • Z ITIL objektov a ich podobjektov (nasledovania, úlohy) máte možnosť „uviesť“ konkrétneho užívateľa z textového poľa. Používateľ, ktorý položil otázku, bude pridaný ako pozorovateľ objektu a bude mu osobne zaslané upozornenie. 

Follow-ups

Teraz môžete definovať časovú os pre pokračovanie. Okrem toho je možné definovať automatické pripomenutie po určitom čase a s opakovaním, aby sa účastníci upozornili, že sa od nich očakáva odpoveď. Je tiež možné naplánovať automatické riešenie po určitom počte upomienok.

Kanban pre podporu

Kanban board bol predtým k dispozícii iba v projektoch, je teraz dostupný pre modul Podpory prostredníctvom vyhradenej ikony vedľa navigácie. Môžete pridať stĺpce zodpovedajúce stavom. Táto funkcionalita výrazne môže podporiť implementáciu Agile Service management-u v organizácii.

On this new page and also on the page of projects it is now possible to add criteria to filter the cards.

Twig variables in Helpdesk templates

Šablóny follow-up, úloh a riešení teraz podporujú pridávanie premenných. Tie sú nahradené ich hodnotami v čase ich používania. Napríklad v šablóne je možné použiť ticket.id a pri následnom výbere šablóny sa premenná nahradí ID aktuálneho tiketu.

Na zistenie všetkých dostupných premenných je k dispozícii integrovaná dokumentácia.

Natívny inventár

Teraz je podpora automatickej inventarizácie priamo v GLPI. K dispozícii bude nové REST API (priamo v indexe GLPI) na príjem súborov inventára v historickom formáte xml alebo prostredníctvom nového formátu json.

Zachováva sa preto kompatibilita s predchádzajúcimi agentmi (bude len potrebné prekonfigurovať URL servera historických agentov, alebo nastaviť webový proxy na presmerovanie na novú URL). Teraz sa spravuje s týmto novým formátom väčšinu objektov inventára GLPI, ako sú telefóny, aplikácie, atď.

Tento kód vám teraz umožňuje prijímať aj čiastočnú inventarizáciu. Pozostáva z odoslania iba časti informácií súvisiacich s príslušným objektom a uvedenia servera pomocou kľúča, aby aktualizoval iba príslušné údaje. 

Prenos, spracovanie, vkladanie a aktualizácia údajov prebieha podstatne rýchlejšie 

GLPI Agent Desktop / Server

Tento nový agent (rozdelený od verzie 2.6 projektu fusioninventory) bol vylepšený o niekoľko nových funkcií:

 • Nové autonómne rozhranie (nazvané Toolbox) umožňujúce konfiguráciu sieťových discoveries a inventárov.
 • Vylepšený režim proxy umožňujúci reporting aktív invetára zo vzdialených sietí.
 •  Podpora vzdialeného inventára (bez agentov), ​​momentálne s podporou protokolov WinRM (Windows) a SSH (Linux/Unix).
 • Inventár databázových serverov.
 • Nový protokol výmeny so serverom GLPI vo formáte JSON podporujúci čiastočnú inventúru.
 • Čoskoro bude správa úloh vzdialeného inventára vrátane dotazov ESX
 • Vylepšená podpora systému Windows vrátane balíkov MSI
 • Natívna podpora pre MacOSX Big Sur a nové čipy Apple Silicon M1

Niekoľko snímok obrazovky na ilustráciu rozhrania ToolBox tohto nového agenta:

Android GLPI agent

Agent pre Android je späť v obchode Google Play. Podporuje verzie 4 až 10 OS.

Pre zákazníkov v rámci predplatného sme pridali aj možnosť konfigurácie URL servera prostredníctvom „Deeplink“. Prostredníctvom QRCode agent automaticky získa konfiguráciu a pripojenie k serveru.

Zlepšenie GANTT diagramov v projektoch

Využitím služieb Fian a Smartwood bol starý Ganttov diagramo obnovený integráciou knižnice DHTMX Gantt.

 Táto zmena prináša aj interaktivitu pohľadu (možnosť vytvárať/upravovať/presúvať úlohy).

Zlepšenie rezervácií

Rezervácie materiálu (položky) teraz používajú rovnakú knižnicu (úplný kalendár) ako plánovanie GLPI.

Zlepšenia Rich text

121 / 5 000

Z preferencií je teraz možné vybrať pre polia s formátovaným textom (html), rozloženie integrovaného panela nástrojov:

V nastaveniach je teraz možné zvoliť pre polia s formátovaným textom (html), rozloženie integrovaného panela nástrojov:

„Vložené“ rozloženie zobrazuje kontextový vložený panel nástrojov napravo od kurzora.

Výberom textu sa zobrazia ďalšie možnosti, ako napríklad tučné písmo alebo kurzíva.

Ďalšie menej bežné možnosti (zdrojový kód, celá obrazovka atď.) budú dostupné po kliknutí pravým tlačidlom myši.

Pridanie aktíva Databázy

Plugin Databázy, ktoré predtým prevádzkoval Infotel, sú teraz vďaka ich pomoci priamo integrované (menu Správa). Migračný skript na obnovenie údajov zo starého doplnku je dostupný z konzoly príkazového riadka.

Prelinkovanie medzi zmluvami a tiketmi

Tieto dva objekty je teraz možné prepojiť, boli k nim pridané karty.

Nový objekt Kábel

Do ponuky Aktíva je teraz pridaný nový objekt kábla. Používa sa na znázornenie fyzického spojenia medzi portami dvoch inventárnych objektov.

Rozličné dashboardy

Filtre sú teraz uložené v databáze, a preto sa prenášajú z jedného prehliadača do druhého (predtým sme na to používali úložisko prehliadača). Dashboard môže byť teraz nastavený ako súkromný. 

Ďalšie zmeny v Aktívach

 • Možnosť pridať PCI/USB dodávateľov (dropdown)
 • Pridané zariadenie “Kamera”
 • Automatické akcie pre odobratie softvérovej verzie bez inštalácie
 • Automatická akcia pre odobranie softvéru bez softvérových verzií

Ďalšie zmeny v Podpore

 • Pridaná správa opakujúcich sa zmien
 • Formátovaný text pre overenia
 • Možnosť anonymizácie technikov / skupín v zjednodušenom rozhraní
 • Pridanie kritéria vyhľadávania „Ja sám“ (priradené)
 • Pozorovatelia teraz môžu pridať sledovanie (nový vyhradený profil vpravo)
 • Nová masívna akcia na prepojenie viacerých tiketov s problémom
 • Automatické pravidlá: akcia na pridanie úlohy (zo šablóny)
 • Automatické pravidlá: akcia na priradenie „aplikácie“
 • Automatické pravidlá: akcia na úpravu globálneho stavu overenia
 • Automatické pravidlá: Kritérium „validácie“.

Rôzne

 •  Možnosť upraviť kritériá uloženého vyhľadávania
 • Podpora autentifikácie pomocou súboru CERT/KEY pre LDAPS
 • Pridaná možnosť nastavenia časového limitu pri overovaní LDAP
 • Vylepšený príkaz system:status v konzole CLI na:
  • filtrovať služby, ktoré sa majú monitorovať
  • konfigurovať návratový formát (formát obyčajného textu/json)
 • Hlásenie rovnakých úprav na stránke status.php
 • Pridané tlačidlo na vymazanie poľa synchronizácie používateľa
 • Tlačidlo na skopírovanie výsledkov vyhľadávania (iba stĺpec „Názov“) do schránky
 • Masívne akcie na stránke pluginov
 • Možnosť exportovať výsledky záložky „História“ vo formáte CSV
 • Odstránenie záložky „Všetko“.
 • API: pridanie masívnych akcií

Článok bol prevzatý, preložený a doplnený z nasledovného zdroja https://glpi-project.org/glpi-10-0-final-release/. V prípade otázok ku GLPI nás neváhajte kontaktovať – Kontakt