4me AI v riadení IT služieb (ITSM)

Umelej inteligencii (AI) sa priraďuje kľúčová úloha v budúcnosti riadenia IT služieb. Je učite nespochybniteľné, že AI sa stáva základným prvkom pre zlepšenie efektivity a poskytovanie lepšej podpory zákazníkom. V tomto príspevku sa zameriame na spôsoby, akými 4me využíva AI v kontexte lepšieho a efektívnejšieho poskytovania IT služieb. 

„Companies must embrace AI as a strategic imperative, integrating it into their business model, processes, and decision-making to drive efficiency, innovation, and competitive advantage in an increasingly AI-driven world“  – Prof. Claztion Christensen 

V platforme 4me je AI postavená na službe Amazon Bedrock. Táto služba umožňuje vybudovať a škálovať vlastnú generatívnu AI aplikáciu využitím rôznych základných vysokovýkonných modelov (high-performing foundation models).  

V tomto prípade ide o tzv. Retrieval Augmented Generation (RAG) AI. To znamená, že model je adaptovaný na využívanie špecifických dát a požiadaviek 4me.  AI agenti tak môžu vykonávať špecifické úlohy v rámci 4me s využitím dátových zdrojov priamo vo 4me. 

Využitie AWS Bedrock umožňuje zachovať vysokú úroveň bezpečnosti a etickej zodpovednosti.  

4me AI už teraz prináša priamo integrované tieto funkcionality: 

Automatická sumarizácia žiadosti 

Špecialisti, hlavne na druhej a tretej úrovni podpory, musia často analyzovať žiadosť, ktorá obsahuje množstvo poznámok a komentárov z predchádzajúceho riešenia požiadavky. V takomto prípade, ak je žiadosť preradená na iného špecialistu a obsahuje viac ako 5 komentárov, AI umožňuje automatické vytváranie sumarizácie žiadosti. Pri žiadostiach s množstvom komentárov môže táto AI funkcionalita ušetriť až desiatky minút analyzovania žiadosti špecialistom. 

Príklad sumarizácie požiadavky prostredníctvo 4me AI: 

V článku používame príklady v anglickom jazyku, avšak 4me AI dokáže rovnako pracovať aj v slovenskom resp. českom jazyku. 

Sumarizácia pre zákaznícku notifikáciu 

V prípade ak špecialista potrebuje pre riešenie požiadavky doplňujúce informácie od žiadateľa, 4me umožňuje poslať automatizovane notifikáciu jednoduchým prepnutím do stavu „Čaká na zákazníka“. V tomto prípade 4me AI môže vygenerovať krátke zhrnutie žiadosti a špecifikáciu, aké kroky alebo informácie sa požadujú od žiadateľa, aby špecialista mohol pokračovať.  

Príklad notifikácie na zákazníka generovanej 4me AI: 

zákaznícka-notifikácia-email

Navrhovanie znalostných článkov 

Po vyriešení žiadosti alebo problému je osvedčeným postupom (best practice) skontrolovať, či je potrebné vytvoriť článok do znalostnej databázy týkajúci sa danej témy. Avšak špecialisti sa často vyhýbajú tejto aktivite a radšej idú riešiť ďalšie požiadavky. Preto 4me prichádza s možnosťou, že článok navrhne 4me AI na základe informácií v danej žiadosti resp. probléme. 

Príklad návrhu obsahu znalostného článku prostredníctvom 4me AI 

navrhovanie-článkov-4me

Prínosy 4me AI 

Ako je vidieť z uvedených príkladov, 4me AI vie špecialistovi výrazne ušetriť čas resp. zefektívniť jeho prácu. Zoberme realistický modelový príklad špecialistu, ktorý v rámci mesiaca okrem iného rieši 20 zložitejších požiadaviek alebo incidentov, pri ktorých je potrebné taktiež doplnenie informácií od používateľa a vytvorí aspoň 1 znalostný článok. V takomto prípade vie 4me AI ušetriť cca. 5% z pracovného fondu, čo predstavuje približne 1 MD. A v prípade 4me bez akéhokoľvek navýšenia ceny za využívanie služby. 


Máte záujem o 4me? Prečítajte si náš detailný článok alebo nás nevahájte kontaktovať!