Pozývame vás na Klubový večer itSMF

Value stream Management – Biznis simulácia Bricks & Chocolate

Dátum a čas: 14.3.2024, 17:00 – 19:00
Forma: prezenčný míting
Miesto: NIKAR, Liptovská 10, Bratislava
Jazyk: slovenský
Dostupné pre: členov aj nečlenov itSMF, ISACA, AKB a KPM
Kapacita účastníkov: 25 osôb, prioritný vstup pre členov itSMF Slovensko
Materiály z Klubového večera pre: členov itSMF

Agenda:

Pozývame vás na prezenčný Klubový večer, ktorý bude venovaný téme Value stream manažmentu. Pomocou simulačnej hry Bricks & Chocolate z dielne spoločnosti OMNICOM si účastníci osvoja myšlienku Value stream manažmentu a získajú praktické zručnosti pre lepšiu spoluprácu medzi rôznymi časťami organizácie.

Prezentujúci

Linda Lichnerová, OMNICOM
Senior Consultant

Miroslav Hlohovský, OMNICOM
Executive Partner and Head of Consulting

Pavol Holbík, OMNICOM
Head of Training services

Obsah:

Value stream, podľa Lean Manažmentu alebo aj ITIL 4®, je séria krokov, ktoré organizácia vykonáva pri vytváraní a dodávaní produktov a služieb svojím spotrebiteľom. Pri zlepšovaní celkového výkonu organizácie sa často využíva mapovanie a optimalizácia hodnotových tokov. Cieľom je odstraňovanie plytvaní (waste) a zabezpečenie plynulého toku (flow) a pridávanie hodnoty. Je viacero techník, ktoré takéto zlepšovanie a optimalizáciu umožňujú. Simulačná hra Bricks & Chocolate, ktorú predstaví spoločnosť OMNICOM, prináša zábavnou formou príležitosť zažiť a vyskúšať si niektoré kroky optimalizácie a vidieť celkový efekt zlepšovania.

Simulačná hra Bricks & Chocolate, je zasadená do prostredia vývoja a dodávky produktov kde sú účastníci rozdelení do skupín Business, Production (Development) a Delivery (Operation). V niekoľkých krokoch sa naučia, ako úzko spolupracovať na efektívnom dodávaní požadovaných produktov firme pomocou princípov toku hodnôt.