Obmedzená platnosť certifikátov pre všetky Global Best practice

Peoplecert od začiatku roku zavádza nové pravidlá pre platnosť všetkých certifikátov Global Best
Practice.


V snahe pomôcť kandidátom udržať si náskok na konkurenčnom trhu práce a zabezpečiť aktuálne
informácie a zručnosti v daných oblastiach, bude od roku 2023 potrebné po troch rokoch obnovovať
všetky certifikácie Global Best Practice. Táto požiadavka na obnovenie bude zavedená ako súčasť
Programu nepretržitého profesionálneho rozvoja PeopleCert s cieľom pomôcť kandidátom na ich
ceste celoživotného vzdelávania.


Táto obmedzená platnosť certifikátov platí pre všetky Global Best practice.


Všetci kandidáti si teda budú musieť certifikáty obnoviť do troch rokov od ich pôvodných dátumov
certifikácie. Čo to môže pre Vás znamenať?

 • Ak ste certifikovaný pred 30. júnom 2020
  • je potrebné si do 1. júla 2023 obnoviť certifikácie bez ohľadu na pôvodný dátum vydania.
 • V prípade certifikácie po júni 2020
  • je potrebné si obnoviť svoju certifikáciu (certifikácie) do 3 rokov od pôvodného dátumu vydania.


Spôsoby obnovy certifikácie


Od 15. januára 2023 sú dostupné dva spôsoby obnovenia:

 • Zopakovať rovnakú skúšku
  • Môžete si obnoviť svoju certifikáciu opätovným absolvovaním pôvodnej skúšky pred dátumom obnovenia.
 • Absolvovať ďalšie kurzy a certifikácie
  • Môžete si obnoviť svoju certifikáciu tým, že sa zúčastníte ďalšieho kurzu a urobíte skúšku v rámci rovnakého balíka produktov pred dátumom obnovenia.

Od marca 2023 bude pre kandidátov k dispozícii tretí spôsob obnovenia:

 • Zbierať a zaznamenávať CPD body
  • Svoju certifikáciu si môžete obnoviť zbieraním a zaznamenávaním bodov CPD (ďalšie podrobnosti budú spresnené neskôr)

Kandidáti, ktorí si nepredĺžia platnosť, budú aj naďalej zaradení do Successful Candidates Register
(SCR)
a Candidate Verification Service, ale do ich záznamu bude pridaná poznámka, že ich certifikácia
nezodpovedá aktuálnym požiadavkám
a je potrebné ju obnoviť.