PREMIUM IMPLEMENTATION PARTNER – 4ME

Na medzinárodnej konferencií 4me Connect 2022, ktorá sa konala v Rotterdame koncom mája 2022 boli slávnostne predstavené spoločnosti, ktoré sa stali Premium Implementation Partner 2022. Medzi týmito spoločnosťami je aj naša spoločnosť OMNICOM, ktorá toto ocenenie získala na základe úspešných 4me implementácií na Slovensku. Prvá implementácia bola zaujímavá tým, že spájala IT service management pre 6 rôznych spoločností v rámci jedného koncernu. Druhá ukázala medziiným vhodnosť nástroja 4me pre medzinárodné spoločnosti, v rámci ktorých sa používa viac jazykov. Išlo o implementáciu pre zahraničnú dcérsku spoločnosť, pre ktorú poskytuje IT služby jej materská spoločnosť zo Slovenska. 4me svojou funkcionalitou automatického prekladania umožňuje bezproblémovú komunikáciu poskytovateľa IT služieb a odberateľa týchto služieb, napriek používaniu rôznych jazykov.

4me