Záujem firiem o digitalizáciu rastie. OMNICOMU priniesol tretinový rast príjmov

Pandémia a povinný prechod do online sveta pre väčšinu firiem zvýšili záujem spoločností na Slovensku o digitalizáciu. Potvrdzujú to aj hospodárske výsledky spoločnosti OMNICOM – vlani náš obrat v oblasti pomoci firiem pri procese digitalizácie narástol až o tretinu na viac než pol milióna eur.

„Pred pár rokmi bola digitálna transformácia vnímaná ako módne slovné spojenie. Dnes u našich klientov vidíme významný posun vo vnímaní jej dôležitosti. Spolupráce s viacerými našimi klientmi sa prehlbujú, lebo oni sami si uvedomujú fakt, že ak nebudú digitalizáciu riešiť, tak je ohrozená ich existencia aj z hľadiska konkurencie. Aj preto sa v tomto roku ešte viac zameriame na segment digitalizácie malých aj veľkých firiem na Slovensku. Záujem je enormný, firmy pochopili, že im digitalizácia prinesie zrýchlenie a zjednodušenie procesov a najmä odľahčenie zamestnancov od rutinnej práce a zníženie prevádzkových nákladov,“ vysvetľuje Miroslav Hlohovský, CEO spoločnosti OMNICOM.  Na trhu pôsobíme už vyše dvadsaťpäť rokov, firmám poskytujeme vzdelávanie v oblasti IT a digitálnych zručností, poradenstvo v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie.

Dnes si už firmy a organizácie uvedomujú, že digitálna transformácia predstavuje zložité zmeny nielen na úrovni biznisu, ale aj IT. „Mnohé firmy, ktoré už majú hoci aj malé skúsenosti s digitalizáciou, zistili, že samy túto komplexnú a náročnú zmenu nedokážu zvládnuť v rámci interného tímu, ktorý je zaneprázdnený prevádzkou. Potrebujú nezávislý pohľad zvonka, ktorý im dodajú naši experti,“ dopĺňa Hlohovský.

Presun práce do digitálneho sveta počas pandémie umožnil aj našim konzultantom efektívnejšie a flexibilnejšie spolupracovať s klientmi. „Presun do online nám priniesol väčšiu dynamiku a efektivitu. Vďaka kolaboračným nástrojom sme sa ako externí konzultanti stali súčasťou virtuálnych tímov našich klientov. To im prináša väčšiu efektivitu a my sme flexibilnejší a dostupnejší,“ vysvetľuje Pavol Holbík, CFO spoločnosti OMNICOM.

Rast aktivít doma i v zahraničí 

Aktivity spoločnosti OMNICOM v predchádzajúcich dvoch rokoch významne ovplyvnila pandémia koronavírusu. V roku 2021 sme zaznamenali celkový nárast príjmov až o 30 % na viac než pol milióna eur z konzultantskej činnosti v oblasti digitálnej transformácie, digitalizácie a automatizácie. Medzi našich klientov patria domáce aj nadnárodné spoločnosti. Významnú časť portfólia klientov však tvoria práve zahraničné firmy.

Rast aktivít firmy za hranicami Slovenska viedol minulý rok napríklad k uzavretiu silnejších partnerských vzťahov vo Francúzsku a USA. Silnejúci dopyt po službách konzultantov zo strany klientov bol dôvodom aj na posilnenie tímu o 2 nových konzultantov.

Našimi ďalšími plánmi je pracovať na rozvíjaní existujúcich riešení, ako aj hľadať nových partnerov a nové riešenia, ktoré budú vhodné pre rôznorodé potreby klientov. „Musíme si uvedomiť, že digitalizácia vstupuje do všetkých odvetví. Netýka sa už len bánk, poisťovní. Dnes si online objednáte jedlo z vašej obľúbenej reštaurácie, nákup potravín či zaplatíte za parkovanie alebo si kúpite lístok do kina. Vďaka digitalizácii služieb získavajú spotrebitelia vyššiu pridanú hodnotu. My poskytujeme našim klientom komplexnú pomoc nielen pri implementácii digitálnych nástrojov a získaní digitálnych zručností, ale aj s úspešným zvládnutím zmien, ktoré digitalizácia prináša do firemných procesov, internej kultúry a do práce zamestnancov,“ uzatvára M. Hlohovský.

Novinkou je digitalizácia aj pre správu budov 

Svojim klientom ponúkame v oblasti digitálnej transformácie a automatizácie riešenia s využitím softvérových nástrojov GLPI a 4me.

Novinkou je spolupráca s Ausemiom, digitálnou platformou pre údržbu budov a zariadení. „Práca správcov budov a údržbárov je veľmi slabo automatizovaná a digitalizovaná. Správa budov a zariadení je často evidovaná len na papieri alebo prácnom dopĺňaní excelových tabuliek. V spolupráci s Ausemiom vidíme možnosť, ako pomôcť našim klientom a poskytovateľom služieb v oblasti facility manažmentu efektívnejšie spravovať ich budovy a zariadenia,“ vysvetľuje Miroslav Hlohovský.