Oficiálna publikácia ku každému ITIL®, PRINCE2 Agile® a PRINCE2® kurzu

 Aktuálne v platnosti od 1.2.2022 bude súčasť študijných materiálov pre účastníkov všetkých našich ITIL®, PRINCE2® a PRINCE2 Agile® školení aj oficiálna publikácia od AXELOS-u.

Publikáciu dostane každý účastník vyššie uvedených kurzov v elektronickej forme – eBook. Na niektorých vybraných kurzoch, OMNICOM už dlhšiu dobu tieto publikácie poskytoval, čo účastníci veľmi oceňovali. V spolupráci s PeopleCert a Axelos dokážeme priniesť túto možnosť pre všetky uvedené kurzy. Toto rozhodnutie nadväzuje na informáciu, ktorú sme Vám priniesli už skôr v tomto roku, ohľadne zmeny formy všetkých papierových ITIL® a PRINCE2® certifikačných testov na OnLine.

V OMNICOMe počúvame hlas našich zákazníkov a preto aj na základe ich feedbackov bude možné certifikačnú skúšku absolvovať v ľubovoľnom termíne a na prípravu bude účastník môcť využiť nielen nami vyvinuté študijné materiály, ale aj oficiálnu publikáciu.

axelos books 4