OMNICOM A ROK 2021 V SKRATKE

Navzdory náročnej spoločenskej situácii hodnotíme uplynulý rok 2021 ako mimoriadne pestrý a bohatý. Našim klientom sme pomohli získať viac než 300 certifikátov, o ich profesionálnych vedomostiach, odškolili sme cez 1000 hodín pútavých školení, z toho viac než 50% online. Pripravili sme jednu konferenciu, 7 inšpiratívnych webinárov a pomohli adaptovať ďalších 12 procesov. Realizovali sme historicky prvé 2 implementácie ESM nástroja 4me na Slovensku, zvládli implementovať GLPI s autodiscovery konfiguračných položiek, ušetrili zákazníkom viac ako 1200 dní prácnosti, skrátili Lead time na Value Stream o 60%, a mnoho ďalšieho.

Tešíme sa na nasledujúci rok 2022, ktorý veríme, že bude tvorivejší a inšpiratívnejší.