KOMPLETNÁ KONTROLA NÁKLADOV A KVALITY SLUŽIEB

Pre mnohé spoločnosti je stále ťažšie dostať pod kontrolu svoje stále sa rozširujúce portfólio digitálnych služieb. Častým problémom je sledovať kvalitu a súčasne náklady na službu. A náročnosť stúpa ešte viac, pokiaľ sú náklady na službu sledované v inom nástroji ako sú poskytované služby (ITSM/ESM nástroj).

Sledovanie nákladov na služby je často chýbajúcim prepojením medzi kvalitou služieb a biznis hodnotou. 4me preklenuje medzeru medzi službami a financiami pomocou užívateľsky prívetivých funkcionalít finančného riadenia.

Tu 4me riešenie znamená skutočný rozdiel oproti ostatným riešeniam. OMNICOM ako 4me partner vie poskytnúť svojim zákazníkom kompletnú platformu pre správu služieb poskytujúcu úplnú prehľadnosť a kontrolu nákladov a zároveň kvality digitálnych služieb

Ak sa chcete dozvedieť viac o dôležitosti sledovania nákladov na služby a o tom, čo pre vás môžeme pomocou riešenia 4me urobiť, prečítajte si white paper „Service Cost Tracking’“, elektronickú knihu „IT Service Cost Tracking in ITSM: The missing link between IT service quality and business value. “ a tiež výsledky výskumu agentúry EMA o vplyve sledovania nákladov na služby IT.

WHITE PAPER

Service Cost Tracking:

How to capture enterprise service costs and provide actionable management reporting.


eBOOK

IT Service Cost Tracking in ITSM:

The missing link between IT service quality and business value.


RESEARCH PAPER

IT Service Cost Tracking Impact:

Research Findings.