AUSEMIO PARTNER

V OMNICOMe už viac ako 10 rokov úspešne implementujeme rôzne softvérové platformy na riadenie služieb (ESM – enterprise service management), či už v oblasti IT alebo aj iných oblastí interných služieb organizácie. V rámci SR máme v ponuke najširšiu ponuku nástrojov, pretože chceme zákazníkovi ponúknuť najvhodnejší nástroj vyhovujúci jeho prostrediu a požiadavkám.

Aj preto sme sa rozhodli rozšíriť ponuku softvérových platforiem o ďalší produkt a stali sme sa partnerom spoločnosti Ausemio. Touto platformou môžeme pomôcť zvýšiť efektivitu výkonu práce, znížiť prevádzkové náklady a chybovosť aj u zákazníkov, ktorí vykonávajú správu, kontrolu prevádzky, údržby a bezpečnosti majetku, zariadení a technológií. Vďaka nášmu silnému procesnému zázemiu a skvelým konfiguračným možnostiam platformy, sme schopní priniesť zlepšenia aj pre zákazníkov ako sú výrobné podniky, servisné organizácie, obchodné reťazce, biznis centrá a distribučné siete.

Ausemio je softvérová platforma pre správu, kontrolu prevádzky, údržby a bezpečnosti majetku, zariadení a technológií. Umožňuje prehľad a automatizovanú správu majetku a prevádzkových, údržbových služieb aj so súvisiacou elektronickou dokumentáciou. Možnosti využitia Ausemio platformy sú naozaj široké:

  • Zvýšenie efektivity servisných zásahov
  • Kontrola poskytovaných služieb
  • Sledovanie poruchovosti zariadení
  • Diagnostika – priame prepojenie so zariadeniami
  • Otvorenosť na integráciu s monitoring systémami
  • Komplexná evidencia majetku
  • Online dokumentácia k evidovanému majetku
  • Jednoduché plánovanie prác
  • Integrácia, dátové prepojenie s inými IT systémami
  • Celková optimalizácia nákladov na správu a údržbu majetku

V prípade záujmu o možnosti využitia Ausiemio platformy vo vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať.