Digitálna Stratégia

Urobte to správne a zamerajte sa na hodnotu!

Mnoho organizácií zlyhalo v digitálnej transformácii kvôli nejasnej vízii a chýbajúcemu riadeniu transformačného programu. Dobre nastavená digitálna vízia môže pomôcť prekonať obavy a podnietiť pozitívne kroky v organizácii.
Efektívne hodnotenie pripravenosti môže pomôcť odhaliť, či má organizácia príslušné schopnosti na realizáciu digitálnej transformácie. Naše služby zamerané na vykonávanie nezávislého vyhodnotenia pripravenosti organizácie, vedenie strategických workshopov a pomoc pri príprave a spustení programu a projektov sú základom pre každú úspešnú digitálnu transformáciu.


OBLASTI

Strategické workshopy

Nastavte digitálnu víziu a strategické ciele prostredníctvom našich strategických workshopov. Používame mnoho zabehnutých ale aj inovatívnych techník, ako napríklad SWOT analýza či Canvas model.

Vyhodnotenie

Odhaľte Váš potenciál pre zlepšenia a digitálnu transformáciu. Na vyhodnotenie interného a externého prostredia organizácie využívame špecializované OMNICOM interaktívne techniky ako aj štandardizované analytické metódy a techniky.

Riadenie programu

Digitálna transformácia by sa mala realizovať prostredníctvom oficiálneho programu a projektov aj s využitím agilného / inkrementálneho prístupu. Naši konzultanti Vám pomôžu nastaviť takýto program a uľahčiť internú tímovú prácu.