Firemná kultúra

Riadenie organizačných zmien

Ľudia sú nevyhnutnou súčasťou každej transformácie organizácie. Pomáhame vytvárať prostredie založené na hodnotách a transformovať firemnú kultúru. Využívame svetovo osvedčené a inovatívne metodiky a princípy pre riadenie organizačných zmien a zameriavame sa na zvyšovanie agility a spolupráce.


OBLASTI

Workshops for collaboration

Workshopy zamerané na spoluprácu

Poskytujeme workshopy na mieru zamerané na zlepšenie tímovej práce, ukazovanie nových spôsobov spolupráce a podpory zmien kultúry organizácie. V rámci našich workshopov využívame gamifikáciu ako prvok pre motiváciu účastníkov.

Podpora pri organizačných zmenách

Organizačná zmena musí byť vedená zvnútra. Vonkajší pohľad do organizácie je však často potrebný pre úspešnú organizačnú zmenu. V rámci našich služieb podporujeme lídrov zmeny v ich úsilí realizácie organizačnej zmeny.

Referencie

V spoločnosti Spin Master sa radi hráme a tým robíme svoju prácu zábavnejšou. Biznis simulácia ponúkla cenné praktické skúsenosti v rýchlo sa meniacom prostredí, ktorá sa skutočne hodí k našej firemnej kultúre a naše tímy túžia po ďalších podobných workshopoch. Jednoducho povedané, veľmi dobre investovaný čas a energia!
Veronika Tomcakova Senior Manager, Human Resources CEE/Italy/Greece v Spin Master