OMNICOM sa stal partnerom Lansweeper

V novembri 2023 sa OMNICOM stal partnerom Lansweeper.

Lansweeper slúži ako poskytovateľ platforiem IT Asset Management, ktoré pomáhajú firmám zlepšovať ich porozumenie, kontrolu a ochranu IT zariadení a sietí. Platforma pomáha zákazníkom znižovať riziká a maximalizovať efektivitu ich IT aktív neustálym poskytovaním praktických náhľadov na ich technologické zdroje. Lansweeper zabezpečuje spoľahlivé, hodnotné a presné informácie o stave používateľov, zariadení a softvéru.

Od svojho založenia v roku 2004 sa Lansweeper venuje vývoju softvérovej platformy určenej na identifikáciu a katalogizáciu rôznych technologických aktív, nainštalovaného softvéru a používateľov. To umožňuje organizáciám centrálne spravovať svoje IT systémy.

Chcete dozvedieť viac o Lansweeper? Viac informácií nájdete tu.