HR SERVICE MANAGEMENT

ZEFEKTÍVNITE A ZAUTOMATIZUJTE SVOJE PROCESY A PRACOVNÉ POSTUPY VO 4ME
Zamestnanci dnes pracujú v digitálnom a hybridnom svete. Keď sa jedná o HR služby, očakáva sa jednoduchý a rýchly prístup k týmto službám, najlepšie pomocou jedného kliku. Manažéri vyžadujú, aby ich tímy boli produktívne a spokojné a aby sa vyhýbali plytvaniu času spôsobeného neefektívnymi procesmi. 4me umožňuje organizáciám zefektívniť a automatizovať poskytovanie HR služieb, tak, aby sa predišlo tomuto plytvaniu.

JEDNA KOMPLETNÁ PLATFORMA PRE ENTERPRICE SERVICE MANAGEMENT (ESM)
4me Platforma pre ESM umožňuje zamestnancom získať podporu na jednom mieste pre každú službu, ktorú daná organizácia poskytuje pre svojich zamestnancov. Je možné nastaviť komplexné pracovné postupy – forkflows – naprieč viacerými internými oddeleniami a tiež externými dodávateľmi. 4me ESM umožní bezproblémovú spoluprácu v rámci celej firmy tak, aby zákazník mal prístup ku všetkým ponúkaným službám a tiež k podpore týchto služieb z jedného centrálne miesta.

POSKYTOVANIE HR SLUŽIEB – ČO PRE VÁS MÔŽE 4ME UROBIŤ?
S 4me HR procesy, ktoré si tradične vyžadujú príliš veľa času a úsilia, môžu byť ľahko a efektívne automatizované. 4me poskytuje jeden užívateľsky prístupný portál, ktorý umožní komunikáciu a interakciu so všetkými zamestnancami a budúcimi zamestnancami s HR oddelením. Portál a následná automatizácia dokážu podporiť širokú škálu HR aktivít ako napríklad:

 • Manažment voľných pracovných miest
 • Nástup a výstup zamestnancov (Onboarding / offboarding)
 • Digitálne osobné zložky
 • Sledovanie dochádzky
 • Kapacitný manažment
 • Absencie
 • Mzdy
 • Hodnotiace pohovory
 • Feedback manažment
 • Rezervácie zdrojov a služobných áut
 • Manažment talentov

UŽITOČNÉ VLASTNOSTI 4ME ESM PRE HR A TALENT MANAŽMENT:

 • Samo-registrácia
 • Individuálny 4me účet pre HR
 • Striktne súkromné
 • Integrácie
 • Mobilná 4me aplikácia
 • Nie je potreba IT znalostí
 • Self-Service pre zamestnancov
 • Schvaľovacie procesy
 • Monitoring úloh
 • Kolaborácia so zamestnancami
 • Metriky a analýzy
 • Multi-jazyková podpora
 • GDPR compliance
 • Robotics
 • Inteligentné QR kódy

HLAVNÉ BENEFITY 4ME RIEŠENIA:

 • Úspora času a nákladov
 • Rýchlejšie a efektívnejšie poskytovanie služieb
 • Bezproblémová spolupráca v rámci celej organizácie
 • Menšia frustrácia zamestnancov
 • Produktívnejšie pracovné prostredie
 • Efektívne využívanie zdrojov
 • Znížené riziko
 • Vylepšená zodpovednosť/transparentnosť

4ME THE COMPLETE SERVICE MANAGEMENT PLATFORM
4me® spája ITSM s ESM a so SIAM, čo umožňuje všetkým interným oddeleniam organizácie, akými sú IT, HR a Facility, ako aj externí poskytovatelia služieb, aby navzájom bezproblémovo spolupracovali. Zároveň 4me poskytuje kompletný prehľad a kontrolu nákladov a kvality služieb.