PRODUKTY

navrhnuté pre dodávanie vysokej hodnoty pre zákazníka

Zlepšite poskytovanie služieb použitím jedného z našich riešení pre riadenie služieb (Service Management)

Produkty a riešenia na riadenie služieb poskytujeme s profesionálnou podporou, vrátane podpory od spoločností zabezpečujúcich vývoj produktu. Naša ponuka produktov je navrhnutá tak, aby sme vedeli flexibilne ponúknuť a dodať zákazníkovi produkt, ktorý spĺňa jeho požiadavky a je zároveň vhodný do jeho prostredia. Preto máme v ponuke cloudové aj lokálne (on-premise) riešenia, ktoré sú založené na rôznych komerčných alebo open-source platformách. 

Produkty

4me

Cloud SaaS (Softvér ako služba)
riešenie

Lokálne alebo cloud riešenie na Microsoft platforme

Lokálne alebo cloud riešenie na open-source 
platforme