Zmena firemnej kultúry

Riadenie organizačných zmien

Ľudia sú nevyhnutnou súčasťou každej transformácie organizácie. Pomáhame vytvárať prostredie založené na hodnotách a transformovať firemnú kultúru.

Oblasti

Workshopy zamerané na spoluprácu

Poskytujeme workshopy na mieru zamerané na zlepšenie tímovej práce, ukazovanie nových spôsobov spolupráce a podpory zmien kultúry organizácie. V rámci našich workshopov využívame prvky gamifikácie ako prvky pre motiváciu účastníkov.

Podpora pri organizačných zmenách

Organizačná zmena musí byť vedená zvnútra. Vonkajší pohľad do organizácie je však často potrebný pre úspešnú organizačnú zmenu. V rámci našich služieb podporujeme lídrov zmeny v ich úsilí realizácie organizačnej zmeny.

Referencie

V spoločnosti Spin Master sa radi hráme a tým robíme svoju prácu zábavnejšou. OMNICOM workshop „Bricks and Chocolate“ sa skutočne hodí k našej firemnej kultúre a naše tímy túžia po ďalších podobných workshopoch. Sú veľmi užitočné a zároveň veľmi zábavné, uvoľnené a v pohodovom prostredí s perfektným prístupom facilitátorov. Jednoducho povedané, veľmi dobre investovaný čas a energia! Simulácia ponúkla cenné praktické skúsenosti v rýchlo sa meniacom prostredí.
Veronika Tomcakova
Senior Manager, Human Resources CEE/Italy/Greece v Spin Master