Interakcie so zákazníkmi

Zvýšte dopyt, spokojnosť a lojalitu zákazníkov!

Nepodceňujte žiadnu interakciu s Vašimi zákazníkmi. Pomôžeme Vám zlepšiť komunikáciu s Vašimi zákazníkmi a používateľmi či už prostredníctvom mapovania zákazníckej cesty (customer journey), zlepšenia katalógu služieb alebo jednotného kontaktného bodu zo zákazníkmi.

Oblasti

Zákaznícka cesta

Aj jedna nesprávna interakcia s Vašim zákazníkom môže spôsobiť zlú zákaznícku skúsenosť. Pomôžeme Vám zmapovať celú cestu zákazníka a navrhnúť zlepšenie na základe princípov CX / UX.

Katalóg služieb

Pripraviť katalóg služieb pre Vašich zákazníkov je viac umenie ako veda. Môžeme Vám pomôcť navrhnúť holistické digitálne služby alebo prepracovať existujúci katalóg služieb.

Service Desk

Zlepšite svoje jednotné kontaktné miesto so zákazníkmi a používateľmi. Pomôžeme Vám nastaviť správnu komunikáciu cez všetky kanály, zvýšiť mieru spokojnosti a empatiu služieb.

Referencie

Rozhodli sme sa pre spoluprácu s OMNICOM na základe ich mnohoročných skúseností v poskytovaní služieb a poradenstva ITSM. Naša spolupráca bola pri príprave návrhu katalógu služieb a SLA. Ich prístup bol profesionálny a zároveň priateľský. Vďaka ich pomoci sme mohli okamžite a s veľkým nasadením zahájiť navrhované zmeny. Ich expertný náhľad urýchlil našu implementáciu navrhovaných zmien do produkčných prostredí a zvýšil naše nadšenie optimalizovať ďalšie prevádzkové procesy.
Ivana Hancikova
Chief Executive Officer (CEO) v ISFG & block33