skutočný open-source nástroj na riadenie služieb

GLPI je riešenie pre riadenie služieb na podoporu procesov u poskytovateľov služieb

Skvelý softvérový nástroj pre riadenie služieb na báze open source technológií s profesionálnou podnikovou podporou editora open source softvéru spoločnosti Teclib a strieborného partnera spoločnosti OMNICOM.

Podporované oblasti riadenia služieb

ITSM Procesy

 • Manažment požiadaviek a incidentov
 • Problém manažment
 • Manažment zmien
 • Manažment znalostí
 • Manažment úrovne služieb
 • Konfiguračný manažment a manažment aktív
 • Manažment dodávateľov

Ostatné funkcionality

 • Agilný projektový manažment
 • Kanban karty
 • Projektový manažment
 • Plánovanie zdrojov
 • Sledovanie času
 • Manažment financií
 • Rezervácie

Prehľad GLPI funkcionalít

 • Zakladanie incidentov z emailov
 • Jednoduché (No-code) vytváranie formulárov
 • Schvaľovanie emailom
 • Sledovanie SLA a OLA časov
 • CMDB
 • Evidencia licencií
 • Použivateľsky prispôsobiteľné rozhranie
 • Plánovanie rozpočtu
 • Plánovanie a alokácia zdrojov
 • Sledovanie času a nákladov
 • Vývojárske API
 • Pravidlá pre automatizáciu
 • Podpora pre AD Single Sing On
 • Korporátna hierarchia organizácií s možnosťou oddelenia údajov
 • Anonymizácia (GDPR)
 • Rozhrania pre automatický inventár (SCCM, FusionInventory, OCS Inventory)
 • Integrácia s monitoringom cez API (napr. Zabbix)
 • Použivateľsky nastaviteľné Kanban karty
 • Preddefinované reporty a integrácia s Metabase

GLPI integrácie

OMNICOM úspešne integroval GLPI do rôznych prostredí a nastavil komunikáciu s rôznymi aplikáciami a systémami vrátane:

 • Email (Microsoft Exchange, Office 365, Gmail)
 • LDAP vrátane SSO (Active Directory)
 • Inventár (SCCM, FusionInventory, OCS Inventory)
 • Monitorovanie (Zabbix, Nagios)
 • Reportovanie (Metabase, Microsoft Power BI )
 • Automatizácie biznis procesov (ProcessMaker)
 • Kolaborácia a komunikácia (MS Teams, Slack, Telegram)

Profesionálna podpora

SILVER GLPI

Ako partner spoločnosti Teclib‘, sme súčasťou spoločného open source ekosystému softvéru GLPI. Máme prístup k vedomostiam, zdrojom, osvedčeným postupom a expertom, čo nám umožňuje poskytovať vynikajúcu profesionálnu podporu pre GLPI riešenia.

Sme schopní prispôsobiť GLPI na mieru so zachovaním bezplatných aktualizácií, neobmedzeným upgradom na ľubovoľnú verziu alebo platformu, informáciami / dokumentáciou, bezpečnostnými záplatami a opravami chýb, podporou a technickými službami počas celej doby podpory zákazníka.