Zorganizujte celé oddelenie a dodávajte vnútropodnikové služby kvalitne, transparentne a bez námahy.

ALVAO Service Desk poskytne jedno kontaktné miesto pre všetky žiadosti vo firme. Riešiteľský tím v ňom získa prehľad o množstve práce, jasné priority a zlepšenie komunikácie.
ALVAO Asset Management umožní mať na jednom mieste prehľad o každom zariadení od nákupu až po vyradenie. Žiadne dohľadávanie, straty a nejasnosti.

Dostupné SaaS alebo lokálne (on premise)

Podporované oblasti riadenia služieb

ITSM Procesy

 • Incident manažment 
 • Spracovanie požiadaviek
 • Problém manažment
 • Manažment zmien
 • Manažment konfigurácií a aktív
 • Katalóg služieb
 • Manažment konfigurácií a aktív

ALVAO je certifikované na 7 ITIL® procesov podľa PinkVerify 2011 (vydaný spoločnosťou Pink Elephant).

Ostatné oblasti

 • Prívetivé používateľské prostredie na báze Microsoft produktov
 • Outlook Add-in
 • Báza znalostí
 • Odovzdávacie protokoly elektronicky
 • Podpora pre inventúru majetku
 • Licenčný manažment
 • Automatizácia rutinných úloh
ALVAO je vyhodnotený spoločnosťou AXELOS na úroveň Gold v rámci schémy ITIL Software Endorsement Scheme.

PREHĽAD ALVAO FUNKCIONALÍT

 • Práca s ALVAO priamo v Outlooku 
 • Zdieľanie obľúbených pohľadov s celým tímom
 • Tenký klient
 • Webová inventúra
 • Ľahko konfigurovateľné formuláre
 • Prehľadný denník udalostí
 • Samoobslužný portál
ALVAO Screen
 • Integrácia na REST API
 • Integrácia na Microsoft Teams
 • Robustná podpora objektov a konfiguračných položiek
 • Prehľadný workflow designer
 • Vizualizácia väzieb medzi objektami v CMDB
ALVAO produkty sú silne naviazané na Microsoft technológie a preto ich technologická a používateľská adaptácia je v takomto prostredí mimoriadne rýchla a to nie len pre služby IT oddelení ale aj pre poskytovanie služieb ostatných podporných funkcií organizácie. Používatelia veľmi oceňujú možnosť pracovať s ALVAO priamo v prostredí emailového klienta MS Oulook.
Miroslav Hlohovsky
CEO OMNICOM