4me® je riešenie pre riadenie podnikových služieb (ESM) pre bezproblémovú spoluprácu medzi internými a externými poskytovateľmi služieb

4me umožňuje vzájomnú spoluprácu všetkých interných oddelení (IT, HR, prevádzky), ako aj spoluprácu s externými poskytovateľmi služieb (outsourcovanými službami). Riešenie poskytuje samoobslužnú aplikáciu dostupnú pre všetkých zamestnancov, ktorá okrem tradičných ITIL procesov podporuje plne integrované riadenie znalostí, sledovanie času a možnosti riadenia projektu.

Podporované oblasti riadenia služieb

ITSM Procesy

 • Service Desk – Self Service & Virtuálny Agent
 • Manažment znalostí
 • Manažment incident a požiadaviek
 • Problém manažment
 • Manažment zmien
 • Manažment verzií (releases)
 • Katalóg služieb & manažment úrovní služieb
 • Manažment konfigurácií a aktív
 • Manažment kontinuity služieb

Ostatné oblasti

 • Silný reporting služieb
 • Manažment biznis vzťahov
 • Manažment portfólia
 • Manažment projektov
 • Plánovanie zdrojov
 • Sledovanie času
 • Finančný manažment
 • Manažment rizík
 • Manažment informačnej bezpečnosti

PREHĽAD 4me FUNKCIONALÍT

Inovatívny a unikátny koncept na ktorom je 4me postavené, umožňuje organizáciám a jej poskytovateľom služieb jednoducho prepojiť ich vzájomne súvisiace služby a procesy. To otvára úplne novú dimenziu možností pre našich zákazníkov.
Miroslav Hlohovsky
CEO OMNICOM

Implementácia

OMNICOM poskytuje konzultačné a implementačné služby pre organizácie, najmä v oblasti zlepšovania procesov, digitálnych služieb a zvyšovania efektívnosti organizácií. Vďaka viac ako 25-ročným skúsenostiam sledujú naši odborníci najnovšie trendy v tom, ako môžu prinášať hodnotu klientom.

Vďaka modernej SaaS architektúre, množstvu funkcionalít a širokým konfiguračným možnostiam je implementácia 4me rýchla a prináša rýchlu návratnosť investície.